Chuyên viên Kinh Doanh BĐS – Khóa 15

26/10/2016 15:27 Chiều

Đến với các khóa học của Thầy, điều tôi nhận được không chỉ là những kiến thức chuyên ngành mang tính thực tế trong BĐS mà tôi còn học được ở Thầy sự nhiệt huyết và cả những bài học về cuộc sống, về đạo đức kinh doanh.

Bài viết liên quan