Đôi điều chia sẻ về Thầy

25/10/2016 15:21 Chiều

Vai trò của nhân viên tư vấn bán hàng BĐS rất quan trọng trong mọi thời điểm. Vì thế, người hành nghề cần phải được đào tạo bài bản. Và Thầy Huỳnh Anh Dũng là người đem sự chuyên nghiệp đến với BĐS Việt Nam.

Bài viết liên quan